İsmet Esengin- Suya Yazı Yazmak

Uzun bir aradan sonra Tomanya’daki dostum e-posta atmış, okuyunca anladım ki Tomanya’da ateş bacayı sarmış. Tomanya korkunç depremlerle sallanmış, bu felaket karşısında iktidar her afette olduğu gibi fena çuvallamış. Deprem öncesi alınması gereken önlemlerin hiçbiri alınmamış, üstüne depreme hazırlık bahanesiyle toplanan deprem vergileri de buharlaşmış. Beceriksizlik yüzünden geciken arama kurtarma çalışmaları on binlerce cana mal olmuş, liyakatsiz yöneticiler istifa etmek yerine yine koltuklarına kurulmuş. Muhtemelen dostum bu konuları ayrıca yazacak, bu asıl felaketin deprem değil beceriksiz yöneticiler olduğunu anlatacak. Aşağıda yaklaşık çeyrek asırdır ülkeyi yönetenleri eleştirmiş, güzelim Tomanya’yı nasıl tarumar ettiklerini özetlemiş. Her bir satırında ürperdim, iyi ki biz Tomanya’da yaşamıyoruz dedim. Buyurun siz de Toman dostlar için dertlenin, bir ülke bu kadar mı kötü yönetilir deyip halinize şükredin. Aşağıda paylaşıyorum dostumun yazdıklarını, okuyup görün Tomanya’yı yönetenlerin nasıl azdıklarını.

‘Ah bu Tomanya’daki ülkeyi yönetenlerin zihniyeti; illaki  sinirden çatlataCAN hepimizi. İktidara 4Y’yi (Yoksulluk, Yolsuzluk, Yozlaşma ve Yasaklar) kaldıracağım diye talip olaCAN, iktidar olunca bırak kaldırmayı dördünü de hem artıraCAN  hem de hayatımıza 4Y (Yağma, Yüzsüzlük, Yağcılık, Yobazlık) daha kataCAN.

4A’yı (Alçaklık, Ahlaksızlık, Ahmaklık, Asalaklık) sıradanlaştıraCAN; 4B’yi (Bağnazlık, Basiretsizlik, Bilgisizlik, Bencillik) meziyet sanaCAN, 4C’yi (Cıvıklık, Cibiliyetsizlik, Cazgırlık, Caka Satma) kaale alaCAN; bununla da yetinmeyip 4Ç’yi (Çalma, Çırpma, Çarpıtma ve Çökme) hayatımızın her köşesine sokaCAN; 4D (Dayatma, Dirayetsizlik, Densizlik, Din İstismarı) ile yaşam tarzımıza karışaCAN, 4E (Enflasyon, Entrikalar, Eşitsizlik ve Erdemsizlik) ile canımıza okuyaCAN; 4F’yi (Fakirlik, Fesatlık, Fuhuş, Fitne) artıraCAN; 4G (Görgüsüzlük, Gerzeklik, Gevşeklik, Gerileme) ile yeni kuşaklar yarataCAN; 4H (Husumet, Hakaret, Hezeyan, Haksızlık)  ile can evimizden vuraCAN. 4I’yı (Ihtarma, Izrar, Irkçılık, Istırap) yaygınlaştıraCAN, 4İ’yi ( İsraf, İstismar, İstibdat, İhanet) kutsayaCAN; 4J (Jurnal, Jakobenlik, Janjanlık ve Jelibon madeni) saçmalıklarına sarılaCAN, 4K (Kumpas, Kayırma, Küfür ve Kalleşlik) ile yurtseverleri yıldıraCAN; 4L’yi (Liyakatsizlik, Lakaytlık, Lümpenlik ve Laçkalık) devlet kademelerinde yaygınlaştıraCAN, 4M (Mafya, Meczuplar, Mahkemeler ve MHP ((Muhalefete Hakaret Partisi)) ile muhalefeti sindirmeye çalışaCAN, 4N (Niteliksizlik, Nepotism, Nefret, Nifak) ile halkı bölmeye çalışaCAN, 4O (Operasyon, Oyalama, Omurgasızlık, Oportünistlik) ve 4Ö (Ötekileştirme, Öngörüsüzlük, Öfke, Ölüm) ile hayatımızı kaydıraCAN, 4P’ye (Peşkeş, Pahalılık, Parsa, Palavra) tutunaCAN; 4R (Rant, Riyakarlık, Ruhsuzluk, Rezillik) ile yol alaCAN. 4S (Sadakat, Sahtecilik, Savurganlık, Saltanat) özlemiyle tutuşaCAN; bu uğurda 4Ş’ye ( Şiddet, Şeytanlık, Şatafat, Şaibe) başvuraCAN. 4T’yi (Teslimiyetçilik, Tahrik, Tecavüz, Talan) ve 4U ‘yu (Uyuşturucu, Uğursuzluk, Uçkur, Umutsuzluk) ülke gerçeği yapaCAN; 4Ü’yü (Üçkağıtçılık, Üfürükçülük, Ümitsizlik, Üstünkörülük) beynimize kazıyacan; 4V’yi (Vasıfsızlık, Vurdumduymazlık, Vicdansızlık, Vasatlık) mübah kılaCAN; 4Y’yi zaten anlattık, 4Z (Zulüm, Zimmet, Zamlar ve Zorbalık) ile noktayı koyaCAN. Ülkenin içine nasıl edildiğini anlatmak için alfabede harf bırakmayaCAN. Sonra da alem bizi kıskanıyor diye caka sataCAN.

Kuriye lideriyle önceleri can ciğer kuzu sarmasıyken Amartika’nın gazına gelip düşman olaCAN, dinci PİÇİD ve KUSRA ile işbirliği yapıp ülkeyi parçalayaCAN, milyonlarca Kuriyeliyi göçmen yapaCAN ve ülkeye dolduraCAN; Kuriye ile görüşmem diye tutturaCAN, sıkışınca görüşmek için araya Rusika’yı arabulucu yapaCAN. Harabistan ajanlarının Tomanya’da adam kesmeleri üzerine haklı olarak posta koyaCAN, Harabisan sana ticari ambargo uygulayınca su kaynataCAN, sonrasında birkaç milyar TOMAR borç için (Tomar Tomanya para birimi olup bir dolara eşittir) dava dosyasını kapatıp Harabistan’a selam çakaCAN. Kafkanistan’da kafa kesen ve kızlara kadınlara tecavüz eden Tahriban yavşaklarıyla gönül bağı kuraCAN; Ülke sınırlarını korumayaCAN; sınır namustur sözüne kulak asmayaCAN, milyonlarca mülteciyi ülkeye dolduraCAN, 18 adayı Grekolara kaptırıp halkı uyutaCAN  hatta unutturaCAN; KATÖyle (Kandırıkçı Terör Örgütü) halvet olup ne istediyse verip sonra KATÖye karşı olan yurtseverleri suçlayaCAN; hesap vermen gerekirken hesap sormaya kalkaCAN. Hain KATÖ kalkışmasında Birleşik Harap Emirliğini Katö’ye destek olmakla suçlayaCAN, sonra yine birkaç milyar tomar borç için Birleşik Harap Emirliklerinin kapısını aşındıraCAN. TuKaKa terör örgütüyle masaya oturaCAN, seçimlerde TuKaKa terör örgütü liderinden medet umup mektubunu TRT’den (Tomanya Radyo Televizyon) yayınlayaCAN, çalaCAN, çırpaCAN, çalana çırpana göz yumaCAN, işbirlikçilere sus payı dağıtaCAN üstüne bir de caka sataCAN.

Amartika ile cilveleşirken Rusika ile zina yapaCAN. Milyarlarca Tomar parasını peşin ödediğin K35’leri (Kazık) alamazken kullanamayacağın Sbf400’leri (Sittiri boktan füze) yine milyarlarca Tomara satın alaCAN. 

Sadece bir kolyem var, zengin olmuşsam çalmışımdır diye haykıraCAN, zamanla ne kolyesi sıfırlanamayan milyonlarca tomar olduğu ortaya çıkınca kıvıraCAN.

Ülkenin ormanları cayır cayır yanarken THK (Tomanya Hava Kurumu) yangın söndürme uçaklarını hangarlarda tutaCAN. Selden, depremden insanlar ölürken kadere bağlayaCAN. Çaresiz insanlara destek olmak yerine kafalarına ıhlamur paketleri fırlataCAN.

Neredeyse çeyrek yüzyıl başta olaCAN, faiz sebep enflasyon sonuç deyip enflasyonu fırlataCAN, zam üstüne zam yapıp ülkeyi yoksullaştıraCAN, yargıyı siyasallaştıraCAN, en ufak eleştiride bulunanı hapse tıkaCAN, ‘şapşal’ diye hitap ettiğiniz  belediye başkanı kullandığınız sıfatı iade edince görevden almaya ve siyasi yasak getirmeye çalışaCAN, sansür yasalarıyla halkı susturacağını sanaCAN ve gelecek seçimlerden medet umaCAN. Ülkeyi uyuşturucu ve kara para cenneti yapaCAN, sonra da hesap vermekten kurtulacağını mı sanaCAN. OLDU MU CAN?

Yiten, üzülen, süzülen, büzülen ve ezilen milyonlarca Toman CAN. Hala mı susaCAN. Peki ya sen ülkeyi iflasa sürükleyen liyakatsız CAN! Ülkeyi iflasa sürükleyenlere destek olan umursamaz CAN! Seçimden sonra NapCAN? Nereye saklanaCAN?’

Unutanlara açıklamalar; Tomanya Kaf dağının ardında kendi halinde bir ülkedir, bu ülkede yaşayanlar sabretmekte dünyada tektir. 

Sözün Özü: İyi ki Tomanya’da yaşamıyoruz diye halimize şükredelim, Tomanların yaşadığı duruma düşmemek için ilk seçimde doğru adayları seçelim.